10 za 9% HDP pro zdravotnictví

  • Zveřejněno: 13.08.2019
Společné prohlášení ze dne 12. srpna 2019
 
Je nás 10 a zastupujeme poskytovatele zdravotní péče, zaměstnance i pacienty:
 
Asociace českých a moravských nemocnic
Charita Česká republika
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Gratia futurum 913
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
Česká lékařská komora
Svaz pacientů ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Rada seniorů ČR
 
Chceme zastavit krizi ve zdravotnictví a dosáhnout nápravy již existujících problémů.
Protože současné potíže zdravotnictví jsou způsobené nedostatkem peněz, požadujeme, aby ČR dávala do zdravotnictví 9 % HDP. (Německo: 11,1 % HDP, Rakousko: 10,4 % HDP, průměr EU: 9,90 % HDP, průměr OECD: 9 % HDP, průměr ČR: necelých 7 % HDP. Proto požadujeme alespoň průměr zemí OECD.)
 
Jako první krok vedoucí k přiblížení se 9 % HDP požadujeme pro rok 2020:
Z nezákonných přebytků na účtech zdravotních pojišťoven využít 25 mld. Kč na úhradu poskytnuté zdravotní péče, celkem chceme rozdělit do úhrad za poskytnutou péči 45 mld. Kč.
 
Finance navrhujeme rozdělit pro rok 2020 prostřednictvím úhradové vyhlášky následovně:
● Nemocnicím zvýšit úhrady za akutní péči o 15 %.
● Úhrady za následnou péči zvýšit o 1000 Kč na lůžko a den.
● Úhrady za domácí zdravotní péči zvýšit o 40 %.
● Úhrady za zdravotní péči poskytovanou v sociálních službách zvýšit o 40 %.
● Všem ostatním segmentům úhrady navýšit proporcionálně.
 
9 % HDP pro zdravotnictví v ČR umožní:
 
1. Zlepšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče, moderních léků a zdravotních pomůcek.
 
2. Zachovat současnou síť nemocnic, obnovit provoz uzavřených oddělení, přestat z nemocnic propouštět nedoléčené pacienty, v případě potřeby rychlé pomoci mít k dispozici záchranku i potřebné lůžko v nemocnici.
 
3. Zabránit finančnímu a personálnímu kolapsu domácí zdravotní péče o pacienty, zajistit její rozvoj.
 
4. Narovnat dlouhodobě podfinancované úhrady pro domácí zdravotní péči a pro zdravotní péči poskytovanou klientům v pobytových zařízeních sociálních služeb. Poskytovat potřebnou zdravotní péči klientům sociálních služeb v místě jejich pobytu a přestat plýtvat využíváním záchranky a nemocnic kvůli banálním problémům těchto klientů.
 
5. Personálně stabilizovat nemocnice – zvýšit platy a mzdy zaměstnancům, získávat je zpět do zdravotnictví a zvýšit jejich počet tak, aby se odstranilo přetěžování zaměstnanců, které je nyní jednou z hlavních příčin jejich odchodu z nemocnic.
 
6. V nemocnicích zlepšovat pracovní podmínky, pracovní prostředí a vybavení.
 
7. Omezit množství přesčasové práce a prosazovat dodržování zákoníku práce v nemocnicích i v domácí zdravotní péči, zlepšit postgraduální vzdělávání lékařů, a tím i atraktivitu jejich zaměstnání v ČR.
 
8. Zajistit běžnou zdravotní péči co nejblíže k pacientovi, hospitalizovat pacienty v blízké nemocnici a zachovat tak kontakt pacienta s rodinou, což je důležité pro jeho uzdravení.
 
9. Zvýšit rozsah prevence, například zavést bezplatné očkování proti klíšťové encefalitidě pro občany nad 65 let, protože chrání zdraví pacientů a navíc je vždy levnější než léčba.