Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ČR

  • Zveřejněno: 20.10.2016

Dne 18.10.2016 bylo ve Sbírce zákonů ČR vyhlášeno nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 337/2016 tedy nabylo platnosti dne 18.10.2016. Nařízení se stane účinným dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodu 7 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018. Body s odloženou účinností se netýkají autobusové dopravy.

 

 

 

Přílohy: