Záznam ze zasedání 168. Plenární schůze RHSD CR dne 16.1.2023