Záznam ze zasedání 155 Plenární schůze RHSD ČR 2.11.2020