Záznam ze zasedání 152. Plenární schůze RHSD ČR, která se uskutečnila dne 25. května 2020 formou videokonferenc