Záznam ze zasedání 151. Plenární schůze RHSD ČR 18. 11. 2019