Záznam ze zasedání 130. Plenární schůze RHSD ČR - 25. 7. 2016