Záznam ze společného jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR a Hospodářské a sociální rady SR, konaného dne 30. března 2017