Záznam ze 153. jednání Plenární schůze RHSD ze dne 29.6.2020