Záznam ze 150. Plenární schůze RHSD ČR, která se konala dne 16. září 2019