Záznam ze 146. Plenární schůze RHSD ČR dne 19.11.2018