Záznam z mimořádného zasedání Plenární schůze RHSD ČR ze dne 1. února 2021