Záznam z mimořádného zasedání Plenární schůze RHSD ČR ze dne 27.1.2021