Záznam z mimořádného zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, dne 17. března 2022