Záznam z jednání 148. Plenární schůze RHSD ČR konané 25. března 2019