Záznam z 163. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody z 9.2.2022