Záznam z 156. jednání Plenární schůze RHSD ze dne 14.12.2020