Program 166. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 13. září 2022

  • Zveřejněno: 06.09.2022
Program a materiály k projednání 166. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 13. září 2022
 

Materiály k projednání

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2023, Informace o aktuální ekonomické situaci a výhledu hospodaření státního rozpočtu v roce 2022

Aktualizovaný státní rozpočet na letošní rok a makroekonomickou predikci ČR jako další podklady k bodu 1.1

 
Materiály pro informaci

(Podkladový materiál MF)

Přehled vládou schválených a připravovaných opatření v oblasti energetiky a vyrovnání se s ekonomickými dopady války na Ukrajině

(Podkladový materiál MPO ve spolupráci s ostatními resorty a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

(Podkladový materiál MD a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu)

Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2023

(Podkladový materiál MPSV)

Materiály pro informaci

Aktualizace Akčního plánu strategie RE:START

(Podkladový materiál MMR) 

Různé