Plenární schůze RHSD ČR se bude konat dne 2. listopadu 2020 formou videokonference

  • Zveřejněno: 26.10.2020
  1. Materiály k projednání:
  • Vyhodnocení aktuálně přijímaných opatření v souvislosti s dopady koronavirové krize

      (bez pokladového materiálu)

  • Aktuální informace o projednávání návrhu stavebního zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

     (Ústní informace MMR)

  • Sociální opatření v souvislosti s útlumem těžby uhlí (v návaznosti na výstupy z jednání Uhelné komise)
  1. Různé

 

  • Zdroj: Vláda ČR