174. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 26. 2. 2024

  • Zveřejněno: 15.02.2024

Program 174. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 26. 2. 2024 v 16:00 hod.

  1. Kontrola plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí

            (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR

  1. Materiály k projednání

2.1      Strategické investice a prorůstová opatření

            (Podkladový materiál ÚV ČR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

2.2      Důchodová reforma

            (Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro sociální otázky)

2.3      Situace ve zdravotnictví

            (Podkladový materiál MZ a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zdravotnictví) 

2.4      Státní energetická koncepce a konkurenceschopné ceny energií

            (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

2.5      Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity k prohloubení sociálního dialogu (§ 320a, písm. a) zákoníku práce) a opatření v oblasti prevence rizik vzniku                 poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (§ 320a, písm. b) zákoníku práce) za rok 2023

            (Podkladový materiál – zprávy sociálních partnerů)

  1. Materiály pro informaci

3.1      Informace o využití prostředků z Fondu spravedlivé transformace a Modernizačního fondu

            (Podkladový materiál MŽP)

3.2      Informace o situaci ve společnosti Liberty Ostrava

(Podkladový materiál MPO)

3.3      Informace o postupu prací na společném záměru podpory dalšího profesního vzdělávání

            (Podkladový materiál MŠMT)

  1. Různé
  • Zdroj: Vláda ČR