173. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 4. prosince 2023

  • Zveřejněno: 27.11.2023

173. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se uskuteční dne 4. prosince 2023 v 16:00 hod.

Program a materiály k projednání:

  1. Kontrola plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí

            (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

  1. Materiály k projednání

2.1      Změna ve vedení Pracovního týmu RHSD ČR pro veřejnou správu a veřejné služby

            (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

2.2      Společný záměr podpory dalšího profesního vzdělávání jako integrální součásti celoživotního učení

            (Podkladový materiál MŠMT a záznamy z jednání pracovních týmů RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje a pro hospodářskou politiku)

2.3      Nastavení valorizačního mechanismu minimální mzdy

           (Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost)

2.4      Situace ve zdravotnictví

           Záznam z jednání PT RHSD ČR pro zdravotnictví

            (Podkladový materiál MZ a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zdravotnictví)

2.5      Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

            (Podkladový materiál MŠMT a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje)

2.6      Strategické investice a prorůstová opatření

            (Podkladový materiál ÚV ČR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

2.7      Stav implementace programů fondů EU a zapojení sociálních partnerů do přípravy programového období 2028+

            (Podkladový materiál MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

  1. Materiály pro informaci

3.1      Informace o postupu prací na důchodové reformě

            (Podkladový materiál MPSV)

3.2      Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

            Záznam z jednání pracovních týmů RHSD ČR pro dopravu

           (Podkladový materiál MD a záznamy z jednání pracovních týmů RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu a pro hospodářskou politiku)

  1. Různé
  • Zdroj: Vláda ČR