170. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 15. května 2023

  • Zveřejněno: 11.05.2023
 
PROGRAM
 
  1. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 15. května 2023 v 16:00 hod.
 
  1. Kontrola plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí

          (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

  1. Materiály k projednání

2.1     Změny ve vedení pracovních týmů RHSD ČR

          (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

2.2     Rámcové parametry možných úprav v daňové oblasti

          (Podkladový materiál MF a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro daně a pojištění)

2.3     Demografický vývoj a jeho výzvy pro trh práce

          (Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost)

  1. Různé

 

Přílohy: