169. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 6. března 2023

  • Zveřejněno: 28.02.2023

Program  a materiály k projednání na 169. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 6. března 2023 v 16:00 hod.

  1. Materiály k projednání

1.1      Opatření v oblasti cen energií

            (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.2      Analýza reálných dopadů ekologické legislativy EU přijaté koncem roku 2022 na rodiny v ČR, včetně FIA

(Podkladový materiál MPO ve spolupráci s MŽP a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.3      Demografický vývoj a jeho výzvy pro trh práce

            (Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost)

1.4      Rámcové parametry možných úprav v daňové oblasti

            (Podkladový materiál MF a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro daně a pojištění)

1.5      Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021 – 2027

(Podkladový materiál MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

1.6      Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity k prohloubení sociálního dialogu (§ 320a, písm. a) zákoníku práce) a opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (§ 320a, písm. b) zákoníku práce) za rok 2022

            (Podkladový materiál – zprávy sociálních partnerů)

  1. Materiály pro informaci

2.1      Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

(Podkladový materiál MD a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu)

  1. Různé

 

  • Zdroj: RHSD ČR