168. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se uskuteční dne 16. ledna 2023

  • Zveřejněno: 06.01.2023

Program a materiály k projekdnání na 168. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 16. ledna 2023

1.1      Exportní strategie ČR

            (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.2      Dopady současné energetické situace a ekologické legislativy EU na zemědělství

            (Podkladový materiál MZe a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí)

1.3      Partnerský model řízení systému celoživotního učení

            (Podkladový materiál SP ČR a KZPS ČR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje)

1.4      Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030

(Podkladový materiál KZPS ČR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje)

  1. Různé
  • Zdroj: vláda ČR