165. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 21. června 2022

  • Zveřejněno: 14.06.2022

Program a materiály na 165. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 21. června 2022 od 10:00 hod.

  1. Materiály k projednání

1.1      Dopady situace na Ukrajině na ČR

            (Ústní informace MV a ostatních členů vlády)

1.2      Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023 – 2027

            (Podkladový materiál MZe a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí)        

1.3      Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021 – 2027

            (Podkladový materiál MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

1.4      Flexibilita trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků

(Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání pracovních týmů RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost a pro zaměstnávání zahraničních pracovníků)

1.5      Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2022

(Podkladový materiál MPSV)

1.6      Změny v pracovních týmech RHSD ČR

(Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

  1. Materiály pro informaci

2.1      Informace o stavu přípravy předsednictví ČR v Radě EU

            (Podkladový materiál Úřad vlády – ministr pro evropské záležitosti)

  1. Různé