164. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 12. dubna 2022

  • Zveřejněno: 01.04.2022

Program a materiály k projednání na 164. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 12. dubna 2022: 

  1. Materiály k projednání

1.1      Aktuální situace na Ukrajině a její dopady na ČR

            (Ústní informace MV a ostatních členů vlády)

1.2      Zpráva o stavu přípravy a realizace Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci

            Podkladový materiál MPO ve spolupráci s MŽP a MMR 

1.3      Příprava předsednictví ČR v Radě EU

            Podkladový materiál ministra pro evropské záležitosti 

Záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro EU

1.4      Změna ve vedení Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro kulturní otázky

1.5      Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity k prohloubení sociálního dialogu (§ 320a, písm. a) zákoníku práce) a opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (§ 320a, písm. b) zákoníku práce) za rok 2021

  1. Materiály pro informaci

2.1      Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

Podkladový materiál MD 

2.2      Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027

Podkladový materiál MZe

Zpráva o strategickém plánu SZP

  1. Různé
  • Zdroj: Vláda ČR