156. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 14. prosince 2020

  • Zveřejněno: 11.12.2020
Program 156. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 14. prosince 2020
  1. Materiály k projednání

1.1      Diskuse k aktuálnímu stavu epidemiologické situace a přijímaným opatřením

           (Bez podkladového materiálu)

1.2      Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR

           (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku naleznete v příloze.)

1.3      Národní plán obnovy

           (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku naleznete v příloze.)

1.4      Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

           (Podkladový materiál MD a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu naleznete v příloze.)

  1. Různé
Přílohy: