154. Plenární schůze RHSD ČR, která se bude konat dne 21. září 2020

  • Zveřejněno: 11.09.2020
Program a materiály k projednání na 154. Plenární schůze RHSD ČR, která se bude konat dne 21. září 2020
  1. Materiály k projednání

1.2 Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR

1.3 Sociální opatření v souvislosti s útlumem těžby uhlí (v návaznosti na výstupy z jednání uhelné komise)

1.4 Příprava předsednictví ČR v Radě EU

1.5  Nový stavební zákon

  1. Různé

 

  • Zdroj: vláda ČR