131. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 12. září 2016

  • Zveřejněno: 06.09.2016

Program a materiály na jednání 131. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat 12. září 2016:

  1. Materiály k projednání

1.1. Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace

1.2. Dávky nemocenského pojištění

1.3. Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

  1. Materiály k informaci

2.1. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností v ČR v 1. čtvrtletí 2016

 

  • Zdroj: Vlada CR