130. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 25. července 2016

  • Zveřejněno: 20.07.2016

Program a materiály na 130. jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se bude konat dne 25. července 2016 naleznete v článku.

 

  1. Materiály k projednání

 1.1 Základní parametry návrhu státního rozpočtu na rok 2017

1.2  Analýza nabídky a poptávky na trhu práce

1.3. Návrh zvýšení minimální mzdy

1.4. Dávky nemocenského pojištění

1.5. Situace v zemědělství

1.6. Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona a Informace o řešení problematiky EIA a zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury

1.7. Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého          uhlí

  1. Materiály k informaci

2.1. Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek

 

  • Zdroj: Vlada CR