Výstupy průzkumu na téma „Jaké jazyky jsou v dnešním podnikatelském světě důležité?“

  • Zveřejněno: 11.10.2018

V červnu tohoto roku proběhl zajímavý elektronický průzkum mezi čtenáři elektronického bulletinu The Fleet Sheet´s Final Word a mezi uživateli sociálních sítí Facebook a Twitter, kteří  sledují účet Erika Besta, o jazykových dovednostech a preferencích. Cílem průzkumu bylo zjistit, jaké jazyky jsou v dnešním podnikatelském světě důležité, zda trvá nadvláda angličtiny, jak se nejlépe učit cizím jazykům a další.

Průzkumu se zúčastnilo 1801 respondentů (tj. 23% z 6.625 oslovených adresátů), převážně vrcholových (20,2%) a středních manažerů (24,5%), podnikatelů (13,4%) a nezávislých konzultantů (10,8%), ale třeba i 20,2% řadových zaměstnanců.

A jaké bylo složení účastníků průzkumu?  - 16,5% respondentů bylo z finančního sektoru, 10,9% ze sektoru školství a vzdělávání, 13,2% z ostatních státních a veřejných institucí a 59,4% bylo ze soukromých společností a podnikatelé. 

Z věkového hlediska byla struktura respondentů taková – 47,6% ve věku 55+, 24,1% ve věku od 45 do 54 let, 19,2% ve věku 35 až 44 let a 47,6% ve věku do 34 let.

Průzkumu se zúčastnilo 75,7% mužů a 24,3% žen.

Zde jsou některá nejzajímavější zjištění z průzkumu.

Mateřským jazykem 88,2% respondentů je čeština.

V odpověď na otázku „Jaké jazyky ovládáte?“  respondenti uvedli v 94,4 % angličtinu, v 65,2% slovenštinu, v  63,1% němčinu, v 59,1% ruštinu, v 25,6% francouzštinu, v 20,2% polštinu, v 14,5% španělštinu a ve 12% italštinu.

Na otázku „Budete-li chtít začít studovat další jazyk, pro který se rozhodnete?“ uváděli respondenti nejčastěji španělštinu (21,4%), němčinu (20,8%), italštinu (12,1%), francouzštinu (10,7%) a čínštinu (9,9%). U vrcholových manažerů pak předběhla čínština (11,9%) francouzštinu (9,2%).

Pokud jde o pohled do budoucnosti, 92% účastníků průzkumu odpovědělo, že společným jazykem ve světě podnikání a obchodu zůstane i v dalších 30 letech angličtina.

Na otázku, zda má znalost cizích jazyků vliv na výdělek, odpovědělo 87% respondentů že  ano.

To, že znalost 1-2 světových jazyků zaměstnavatelé automaticky předpokládají, potvrdilo 76,2% účastníků průzkumu.

Jazykovou průpravu na účet firmy pak považuje za významnou motivaci 81,2% respondentů.

 

Otázka: „Znalost, kterých jazyků dává ve Vaší profesi zájemci o zaměstnání významnou výhodu?“

I v odpovědi na tuto otázku převládla angličtina (89,3%), další je němčina (38,1%) a ruština (11,1%). U vrcholových manažerů byla převaha angličtina ještě vyšší (96,7%).

Otázka: „Jak se učit cizí jazyk?“

Pokud jde o způsob výuky cizích jazyků, tak se respondenti přiklánějí k využití moderních technologií. 85,7% respondentů souhlasí s názorem, že moderní technologie mohou významně pomoci při zvládnutí cizího jazyka, a to i u věkové kategorie 55+ (87,8%).

Otázka „Jak byste se chtěl začít učit cizí jazyk?“

Odpovědi na tuto otázku nejsou jednoznačně vyhraněné, preference se různí – soukromé lekce s učitelem preferuje 37,8%, pravidelný kontakt s rodilým mluvčím 35,6% a výukové programy na internetu 33,9%. Zde se už projevují rozdíly v prioritách podle věku. Generace 55+ preferuje kontakt s rodilým mluvčím (35,5%) a on-line výukové programy (33,5%). Respondenti do 34 let věku upřednostňují soukromé lekce (46,7%) a výukové aplikace v mobilu (41,8%).

Na otázku „Kdybyste si mohli vybrat, tak jakými prostředky by měla probíhat výuka?“ si nejvíce respondentů (41,6%) ve své odpovědi zvolilo výuku tradiční učebnicí, 18,2% by se učilo pomocí cizojazyčných filmů a písní, 16,3 % by četlo cizojazyčnou literaturu a tisk a 14,5% by sledovalo cizojazyčná videa na YouTube a jinde.