Kvalita pracovního života v České republice

  • Zveřejněno: 07.08.2016

Tato aplikace Vám poslouží ke zjištění informací o kvalitě pracovního života v České republice. Aplikace vznikla v rámci projektu Technologické agentury ČR Proměny pracovního života, který společně v letech 2014 - 2015 řešily Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Projekt navazoval na mnohaletou předchozí spolupráci, během níž byl mimo jiné vyvíjen standardizovaný nástroj pro dlouhodobé monitorování kvality pracovního života v České republice.

Aplikace Kvalita pracovního života v České republice má dvě části.

  • V první se můžete dozvědět především to, zda lidé lidé u nás považují svou práci za dobrou nebo špatnou a také které aspekty pracovního života jsou pro ně důležité více a které méně. To vše lze sledovat na souboru všech pracujících, ale také detailněji na menších podsouborech, které si zvolíte. Informace vycházejí z celostátního reprezentativního výzkumu českých pracujících, který proběhl v roce 2014.
  • Ve druhé části si můžete pomocí krátkého dotazníku zjistit kvalitu vlastního pracovního života a pak ji například také porovnat s jinými pracujícími v České republice nebo s lidmi v podobné pozici jako jste vy.

Obě části jsou založeny na datech získaných reprezentativním dotazníkovým průzkumem českých pracujících a za použití standardizovaného výzkumného nástroje: Indikátor subjektivní kvality pracovního života.

 

 

 

  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.