NÁVRH PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

  • Zveřejněno: 19.12.2017

Nově jmenovaná vláda České republiky včera na svém jednání odsouhlasila návrh Programového prohlášení vlády České republiky, ve kterém na 33 stranách předkládá voličům své záměry a priority pro nejbližší roky svého vládnutí.

S cíly, které si vláda v tomto návrhu programového prohlášení stanovila pro jednotlivé oblasti řízení národního hospodářství a státu, je možné se seznámit v přiloženém souboru níže.

Přílohy: