Zaručená mzda

  • Zveřejněno: 18.12.2018
  • Autor: JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír

Prosím o sdělení, zda se zaručená mzda vztahuje i na zaměstnance odměňovaného úkolovou mzdou. Jsem zaměstnán v akciové společnosti.

Zaručenou mzdu upravenou v § 112 zák. práce a v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů lze definovat jako nejnižší cenu práce stanovenou ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti, namáhavosti vykonávané práce, tj. stanovenou podle hledisek uvedených v § 110 zák. práce. Výše zaručené mzdy je na základě výše uvedených hledisek odstupňována do 8 skupin prací, a to opět jako u minimální mzdy při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby je nutné hodinovou zaručenou mzdu zvýšit.

Nyní k Vašemu dotazu.

Zaručenou mzdu musí zaměstnavatel dodržet v tom případě, není-li mzda sjednána v kolektivní smlouvě. Jestliže je tedy mzda sjednána v kolektivní smlouvě, zaručená mzda se na tohoto zaměstnavatele nevztahuje. Sjednání mzdy v kolektivní smlouvě má zde tedy přednost před právní úpravou. 

Zaměstnavatelé, kteří provozují podnikatelskou činnost (jedná se o zaměstnavatele, kteří nejsou uvedeni v § 109 odst. 3 zák. práce), to je i Váš případ, si mohou vytvořit jakýkoliv systém odměňování, nemusí mít práce rozděleny do 8 skupin prací. Jestliže však mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, musí zaměstnavatel při sjednávání nebo při stanovení mzdy vždy zaručenou mzdu dodržet. Není rozhodné, jaký systém odměňování se u zaměstnavatele uplatňuje, vztahuje se tedy i na zaměstnance, který je odměňován úkolovou mzdou.

 

 

  • Zdroj: osunios