Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna

  • Zveřejněno: 02.03.2021
  • Autor: Mgr. ŠEBKOVÁ Ester
Slyšel jsem, že stravenkový paušál je možné poskytnout jenom při odpracování celé směny? Co je na tom pravdy?
 
Není tomu tak. Požadavek na minimální počet odpracovaných hodin za směnu (aby mohl zaměstnavatel tento výdaj uplatnit jako daňově uznatelný náklad) je u stravenkového paušálu stejný jako u stravenky, tedy postačí, pokud přítomnost zaměstnance v práci během směny trvá aspoň 3 hodiny.
 
Peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) až do výše 75,60 Kč (pro letošní rok) za směnu je možné poskytnout zaměstnanci již při odpracování 3 hodin ze stanovené směny, a to za podmínky, že je nárok takto upraven v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu.
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Zdroj: OS UNIOS