Služby a nepřítomnost v bytě

  • Zveřejněno: 13.06.2019
  • Autor: JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
V minulém roce jsem byla služebně tři měsíce v zahraničí. Požádala jsem tedy pronajímatele bytu, který užívám na základě nájemní smlouvy, aby mi ve vyúčtování služeb tyto tři měsíce zohlednil (společná elektřina, úklid, výtah, vytápění společných prostor). Odmítl moji žádost, prý to není možné. Je to tak?
 
Bohužel, je to jen na dohodě mezi vámi a pronajímatelem jako poskytovatelem těchto služeb. Je třeba si uvědomit, že se jedná o služby zajišťované pro všechny tak, aby byl zabezpečen chod domu ve společných částech. Svítí se ve společných částech domu, stejně tak jako se například uklízí ve společných částech domu apod. Služba je vám nabídnuta a poskytována bez ohledu na to, zda ji spotřebujete nebo ne.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák