Přiměřená doba na oddech a jídlo

  • Zveřejněno: 04.01.2022
  • Autor: JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír

Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Jeho postup není správný a je nezákonný. Na tento dotaz jsme již opakovaně odpovídali. V § 88 odst. 1 zák. práce je uvedeno: „Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.“

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že mu za tuto dobu náleží i mzda (plat). Zaměstnavatel je v tomto případě povinen jim poskytovat mzdu za 12 hodin. V tomto smyslu rozhodují i soudy. Jedná se např. o vrátné, strážné, obsluhu velínů, kotelen, o podnikové hasiče, o lékaře atd.

V závěru bude vhodné uvést, že při stanovení, kterým zaměstnancům nebudou poskytovány přestávky v práci, ale přiměřená doba na oddech a jídlo, musí být zaměstnavatel v případě kontroly schopen prokázat, že se jedná o práce, které nemohou být přerušeny, že nelze zajistit jejich vystřídání. Rovněž musí přihlédnout k hlediskům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

 

  • Zdroj: OS UNIOS