Přiměřená doba na oddech a jídlo

  • Zveřejněno: 28.02.2018
  • Autor: JUDr. Jaromír Zrutský

Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim  dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Jeho postup samozřejmě není správný. Na tento dotaz jsme již opakovaně odpovídali. V § 88 odst. 1 zák. práce je uvedeno: „Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.“ V případě vrátných se rozhodně jedná o práci, která nemůže být přerušena. Z výše uvedeného vyplývá, že vrátnému i za tuto dobu náleží mzda nebo plat. 

Při stanovení, kterým zaměstnancům nebudou poskytovány přestávky v práci, ale přiměřená doba na oddech a jídlo, musí zaměstnavatel v případě kontroly být schopen prokázat, že se jedná o práce, které nemohou být přerušeny, že nelze ani zajistit jejich vystřídání. Rovněž musí přihlédnout k hlediskům BOZP, např. náročnosti práce.

Zaměstnavatel je v tomto případě povinen jim poskytovat mzdu nebo plat za 12 hodin. V tomto smyslu rozhodují i soudy.

 

  • Zdroj: osunios