Práce ve svátek a dovolená

  • Zveřejněno: 26.01.2021
  • Autor: Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová
Jak je to s prací ve svátek po změně týkající se dovolené (místo dní, hodiny)? Pracuji v nepřetržitém provozu. Když bude vycházet směna na den svátku a půjdu normálně do práce, mám i teď nárok na náhradní volno, jako tomu bylo v minulých letech?
 
Právní úpravu pracovní doby ve svátek novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. neměnila. Tam i nadále platí, že za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
 
Právní úprava dovolené tam v souvislosti se svátkem změnila jen jeden detail. Za staré právní úpravy platilo, když zaměstnanec požádal zaměstnavatele o dovolenou na den, kdy mu podle rozvrhu směn vycházel svátek (kdy měl jít do práce) a zaměstnavatel mu ji poskytl, tak se mu to neodečítalo z jeho rozsahu dovolené a měl de facto o den dovolené v kalendářním roce více. Dnes bude výslovně platit, pokud si zaměstnanec požádá o dovolenou na svátek, který by jinak byl povinen podle rozvrhu odpracovat, že se mu bude tento den odečítat z jeho práva na dovolenou.
 
 
 
  • Zdroj: BOZPinfo