Povinné odběry krve na pracovišti

  • Zveřejněno: 11.04.2019
Zaměstnavatel ve strojírenské firmě nařizuje zaměstnancům (svářečům) podrobit se odběru krve. Zaměstnanci chodí na pravidelné lékařské prohlídky k lékaři pracovnělékařské péče, kde po nich žádné odběry krve nechtějí. Tento mimořádný odběr se má uskutečnit přímo ve firmě, údajně na vyžádání „hygieny“. Může zaměstnanec takový odběr krve odmítnout?

V případě, že orgán ochrany veřejného zdraví nařizuje odběry krve a lékařské vyšetření v rámci karanténních opatření při výskytu infekční nemoci na pracovišti, jsou fyzické osoby povinny podle § 64 písm. a) zákona č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se opatřením podrobit.

Na dotaz odpověděla Mgr. Marie Bílková z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

 

 

  • Zdroj: BOZPinfo