Nevyhovující pracovní židle

  • Zveřejněno: 27.12.2017
  • Autor: JUDr. Pavel Sirůček

Mám dlouhodobé potíže se zády, nevyhovuje mi pracovní židle v práci a zaměstnavatel mi nechce dovolit, abych si do práce donesl vlastní židli, prý s ohledem na BOZP. Je nějaká cesta, jak bych dosáhl toho, abych mohl mít v práci vlastní donesenou židli? Dotaz byl publikován v Novinách odborového svazu státních orgánů a organizací.

Odpověď na vámi vznesenou otázku má několik poloh. Zaměstnavatel má dle zákoníku práce povinnost dbát o zdraví zaměstnance a snižovat možnost pracovního úrazu i formou vyhledávání rizik v práci zaměstnance. To vše má však být v souladu se zájmem zaměstnance, aby se cítil při vykonávané práci co nejlépe. Pokládám za vyloučené, že byste v této věci vstoupil do sporu se zaměstnavatelem, kdyby k tomu nebyly vážné důvody. Pro zdokladování těchto vážných důvodů je nutné, aby i zaměstnavatel měl k dispozici objektivní stanovisko o stavu věci. Jako řešení bych viděl získání stanoviska odborného lékaře, z něhož by bylo patrné, že používání židle, která vám byla přidělena zaměstnavatelem pro vykonávání práce, vám ze zdravotního hlediska nevyhovuje.Toto odborné stanovisko by mělo být následně posouzeno lékařem, který poskytuje u vašeho zaměstnavatele pracovně lékařské služby. Přitom by bylo zjištěno, jaká je pro vás vhodná individualizace pracovní polohy. Tedy, pokud budete mít k dispozici lékařský posudek, z kterého bude jednoznačně vyplývat zákaz práce na konkrétní židli z důvodu ohrožení vašeho zdraví, je zaměstnavatel povinen se tímto posudkem řídit. Nedomnívám se, že by bylo nezbytně nutné, abyste si do práce musel přinést židli vlastní.

Zaměstnavatel je obecně povinen zaměstnanci vytvořit příznivé pracovní prostředí, a takové podmínky, které nebudou ohrožovat jeho zdraví. Proto je povinen zaměstnanci k výkonu práce poskytnout takové pracovní prostředky (a tou je jistě i židle), které bude vyhovovat posudku poskytovatele pracovně lékařských služeb. Lze se samozřejmě i dohodnout, že vyhovující židli si zajistí zaměstnanec sám. Ta však bude muset vyhovovat i požadavkům bezpečnosti práce. Pokud by k tomu došlo, bylo by možné sjednat dle § 190 odst. 1 ZP náhradu za opotřebení vlastního nářadí nebo jiných předmětů k výkonu práce.

 

 

  • Zdroj: bozpinfo.cz