Záznam z konference Zaměstnávání cizinců v zemědělství

  • Zveřejněno: 30.06.2022
Konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“ proběhla 22. června 2022 v hotelu Olšanka (Praha 3) od 9:00 do 15:00. Prohlédněte si její záznam.
 
Konference byla zaměřena na aktuální problematiku zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny – podmínky pobytu a přístup na trh práce, povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců
 
Jaké jsou podmínky pobytu a přístup na trh práce pro UK pracovníky?
Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců?
Jaká je situace v získávání zaměstnanců z ostatních zemí?
Jakým způsobem bude řešena přidělená dočasná ochrana cizinců po březnu 2023?
Jak vypadá zaměstnávání cizinců v praxi?

Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, společnost CZECHINVEST, která je provozovatelem pracovního portálu Jobs4ua.cz.

 

 

Konferenci moderovaltiskový mluvčí Zemědělského svazu ČR pan Ing. Vladimír Pícha. Konference se pořádala na podporu sociálního dialogu a náklady na konferenci budou hrazeny z prostředků na sociální dialog v roce 2022 dle § 320a písm. a) zákoníku práce