Mezinárodní konference ASO

  • Zveřejněno: 28.12.2022

Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů

 

Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

28. prosince 2022 od 9.00 hodin

 
(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2022)

Program konference

09.00 – 09.30    Přihlášení účastníků konference

09.30 – 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00    Vystoupení zástupce sociálních partnerů

10.00 – 10.20
Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc.,
člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.20 – 10.40
Prezentace výsledků průzkumu „Kolektivní vyjednávání v době ekonomické stagnace a zvyšování nezaměstnanosti“
Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

10.40 – 11.00
Prezentace odborné studie „Role sociálních partnerů při stanovování spravedlivých pracovních podmínek včetně minimálních mezd prostřednictvím kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv“
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

11.00 – 11.20
Prezentace výsledků průzkumu „Nové formy zaměstnávání, jejich přednosti a nedostatky z pohledu zaměstnance”
Barbara Hudcová, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.20 – 11.40    Přestávka

11.40 – 12.00
Prezentace odborné studie „Posilování ochrany odborových práv a kolektivního vyjednávání v procesu obnovy v důsledku pandemie koronaviru“
Mgr. Denisa Heppnerová

12.00 – 12.20    Diskuse

12.20 – 12.40    Závěr konference
Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

 

 

 

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina,  italština, maďarština.


Mezinárodní konference se uskutečnila formou videokonference.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a facebookové stránky ASO.


Ohlasy v médiích: