Jak se daří kultuře?

  • Zveřejněno: 10.12.2021
Vystoupení Jiřího Dokoupila prezidenta Unie orchestrálních hudebníků ČR v pořadu České televize "Byznys 24" o situaci v oblasti orchestrů, o možnostech navyšování platů, o znovu se zvyšujících rozdílech v odměňování, dopadech covidové krize na financování orchestrů, porovnání s jinými obory.