celostátní konference Asociace samostatných odborů

  • Zveřejněno: 07.12.2022
 
7. prosince 2022 Asociace samostatných odborů pořádá celostátní konferenci
 

„Podpora prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání“

____________________
 
7. prosince 2022 od 10.00 hodin, zasedací místnost, Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2, 5. patro
 
____________________
 
 
 
PROGRAM KONFERENCE
09.30 – 10.00  Registrace účastníků konference
 
10.00 – 10.15  Zahájení konference a přivítání účastníků
Vystoupení Bohumíra Dufka, předsedy ASO, člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
  
10.15 – 10.30
Vystoupení Arnda Spahna, tajemníka EFFAT
 
10.30 – 10.50
Vystoupení Josefa Středuly, předsedy ČMKOS
  
10.50 – 11.10
Vystoupení Ing. Zdeňka Jandejska, CSc.   
 
11.10 – 11.30  Přestávka na kávu
 
11.30 – 11.50
Vystoupení Ing. Jany Ranglové, z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.
  
11.50 – 12.10
Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc. člena Evropského hospodářského a sociálního výboru
 
12.10 – 13.00  Oběd
 
13.00 – 13.20
Vystoupení Ing. Jaroslava Hotového, svazového inspektora BOZP OSPZV-ASO ČR
Vliv rizik práce na úrazovost
 
13.20 – 13.40  Diskuse 
 
13.40 – 14.00  Závěr konference
 
Konference bude přenášena prostřednictvím  portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.
 

 

_________________

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2022)