Kolektivní smlouvy vyššího stupně musí být respektovány

  • Zveřejněno: 09.04.2015

Zaměstnanci akciové společnosti ZEPO Bohuslavice se obrátili na Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR s žádostí o pomoc v jejich snaze, aby byla dodržována ustanovení Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené mezi Zemědělským svazem ČR, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR na rok 2015. Vzhledem k tomu, že v uvedené a.s. není zatím ustavena odborová organizace, obrátil se OSPZV-ASO ČR s podnětem na kontrolu na příslušný oblastní inspektorát práce v zájmu toho, aby kolektivní smlouvy vyššího stupně byly plně respektovány a měly váhu, která jim náleží.

Dopis OSPZV-ASO ČR oblastnímu inspektorátu práce

  • Zdroj: OSPZV-ASO CR