Finanční poradna: Jak spravovat majetek přes svěřenské fondy

  • Zveřejněno: 13.06.2016

Češi mají už zhruba dva roky možnost spravovat své finance prostřednictvím tzv. svěřenských fondů. V západních zemích jde o poměrně běžný způsob nakládání s majetkem, u nás však vznik svěřenských fondů umožnil až nový občanský zákoník. Podle informací Asociace na podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF) jich dnes v České republice existuje něco kolem tří stovek.

Zejména v anglosaských zemích je možnost správy majetku přes svěřenské fondy velmi rozšířená. Nabízí totiž zajímavé benefity pro menší zájemce o efektivní správu peněz.

„Při výběru profesionálního správce fondu, který umí peníze aktivně spravovat, je možné dosáhnout na velmi zajímavé roční benefity. Ty můžou být obmyšlenému, tedy příjemci benefitu, vypláceny dle dohody, například i měsíčně,“ upozornila Irena Purschová z portálu Investujichytre.cz, který se profesionální správou svěřenských fondů zabývá.

Peníze po vystudování nebo uzavření manželství

Svěřenské fondy jsou obdobou nadace. Umožňují lidem na generace dopředu spravovat dědictví, ať osobní či firemní. Jedná se o specifický způsob správy majetku, při kterém zakladatel fondu vyčlení svůj majetek do správy fondu a de facto přestává být jeho majitelem.

Podle pravidel stanovených ve statutu fondu a podle ustanovení příslušné smlouvy pak svěřenský správce tento majetek opatruje a rozmnožuje.

Další stranou smluvního vztahu jsou obmyšlené osoby, tzv. beneficienti, kterým z fondu díky aktivní činnosti jeho správce plynou benefity, případně jim může majetek fondu za předem určených podmínek připadnout. A to je právě specifikem těchto fondů.

„Je možné nastavit, kdy, kdo a za jakých podmínek peníze z fondu dostane. Často se tak využívá například podmínka dosažení určitého věku beneficienta, dosažení určitého stupně vzdělání, uzavření manželství a podobně,“ uvedla Purschová.

Bez nebezpečí exekuce

Fond vzniká notářským zápisem a sepsáním statutu fondu. Jeho správce pak nese plnou právní i trestní odpovědnost za svěřené peníze.

Protože se jedná o vyčlenění majetku, nevztahuje se na svěřenský fond exekuce ani například dědické řízení. Tím jsou prostředky chráněny v případě nenadálých těžkostí zakladatele, resp. klienta.

K správě majetku prostřednictvím svěřenského fondu navíc nejsou nutné žádné závratné částky. „K založení fondu je potřeba sto tisíc korun. A již u této částky je možné dosáhnout velmi atraktivního měsíčního či ročního benefitu. Přesná výše se samozřejmě odvíjí od domluvené délky trvání fondu,“ dodala Purschová.

  • Zdroj: Novinky.cz