Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za kalendářní rok

  • Zveřejněno: 04.03.2019

Služba zobrazí výpis minimálních předpisů záloh na důchodové pojištění a skutečně zaplacených záloh na důchodové pojištění za vybraný kalendářní rok, včetně stavu pohledávek, tzv. inventuru pohledávek. Inventura pohledávek za kalendářní rok je zároveň pomůckou pro vyplnění přehledu o příjmech a výdajích za daný rok a pro kontrolu stavu pohledávek, dále slouží i jako informace o čísle účtu, na který byl zaslán v posledních dvou letech případný přeplatek pojistného.

Inventura se nevytvoří těm OSVČ, které nepodaly přehled o příjmech a výdajích za některý předchozí rok nebo nemají stanoven předpis záloh (nevznikla povinnost platit zálohy na pojistné).

https://eportal.cssz.cz/web/portal/zobraz-inventuru-osvc

 

 

  • Zdroj: eportal.csssz.cz