Co je dobré vědět o základní daňové slevě?

  • Zveřejněno: 13.06.2016

Základní daňová sleva na poplatníka činí 24 840 Kč za rok, měsíčně tedy 2 070 Kč. Kdo má na tuto daňovou slevu nárok? Jak snižuje daňovou povinnost?

Všichni občané podávající daňové přiznání mají nárok na základní slevu na poplatníka v plném rozsahu. Pro uplatnění nároku na základní daňovou slevu není potřeba k daňovému přiznání dodávat žádný doklad. Na základní slevu na poplatníka mají nárok i výdělečně činní studenti, starobní důchodci nebo invalidní důchodci či ženy na rodičovské dovolené.

Nárok na slevu na poplatníka i při pasivních příjmech

Občané mající příjmy z kapitálového majetku, pronájmu nebo ostatních příjmů, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, uplatní v daňovém přiznání základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, přestože mají např. pouze pasivní příjmy. Nárok na slevu na poplatníka mají i živnostníci uplatňující výdaje paušálem, kteří jinak nemají nárok na daňové zvýhodnění na děti a daňovou slevu na manželku s vlastními ročními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč.

Podepsání prohlášení k dani

Zaměstnanci uplatňují základní daňovou slevu měsíčně při výpočtu měsíční čisté mzdy. Aby mzdová účetní mohla při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatňovat základní slevu na poplatníka, tak musí zaměstnanec u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani (tzv. růžový papír). Základní daňovou slevu je možné v daném měsíci uplatnit pouze jednou. Při práci pro dva a více zaměstnavatelů je tedy možné uplatnit základní daňovou slevu pouze u jednoho z nich, u kterého je podepsáno prohlášení k dani. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka je i při práci na dohodu o provedení práce. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka nemůže vzniknout nárok na daňový přeplatek.

Praktický příklad 1)

Paní Veselá pracuje současně na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele AB a zaměstnavatele CD. Prohlášení k dani podepíše paní Veselá u zaměstnavatele AB. Základní daňovou slevu na poplatníka uplatní paní Veselá pouze u zaměstnavatele AB.

Praktický příklad 2)

 

Penzista pan Novák si přivydělává na dohodu o provedení práce. U zaměstnavatele uplatňuje pan Novák slevu na poplatníka. Hrubá měsíční odměna činí 8 000 Kč. Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z dohody neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění.

  •  Daň z příjmu činí 1 200 Kč (8 000 Kč x 15 %). Po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč je daň z příjmu fyzických osob 0 Kč. Sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. 
  •  Čistá odměna pana Nováka na účet by byla rovněž 8 000 Kč. Na dani z příjmu a povinném pojistném se neplatí nic.

Kdy se neplatí daň z příjmu?

Zaměstnanci neplatí z důvodu uplatnění měsíční daňové slevy na poplatníka nic na dani z příjmu do hrubého příjmu 10 290 Kč. Živnostníci a občané podávající daňové přiznání neplatí daň z příjmu do ročního daňového základu 165 600 Kč. Základní daňová sleva na poplatníka však nemá vliv na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění.

Nevyužití slevy na poplatníka během = vratka daně

Zaměstnancům, kteří během roku 2016 v plném rozsahu nevyužití základní daňovou slevu na poplatníka a zaplatí nějaké částky na zálohách na dani z příjmu, vznikne po provedení ročního zúčtování nebo podání daňového přiznání nárok na daňovou vratku. V praxi se tak stává např. z důvodu odchodu do důchodu během roku nebo práci po část roku během studia. Roční zúčtování daně provádí při splnění zákonných podmínek (např. zaměstnanec nesmí současně pracovat pro dva zaměstnavatele nebo mít příjmy z pronájmu) zaměstnavatel za zaměstnance.

Praktický příklad 3)

Paní Kučerová bude během roku 2016 pracovat pouze 6 měsíců a u zaměstnavatele tedy uplatní souhrnnou daňovou slevu na poplatníka ve výši 12 420 Kč (6 x 2 070 Kč). Na zálohách na dani z příjmu odvede za 6 měsíců paní Kučerová částku 15 390 Kč. Za celý rok 2016 si podá paní Kučerová daňové přiznání, ve kterém uplatní za rok 2016 základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Přestože pracovala paní Kučerová pouze po část roku, tak v daňovém přiznání uplatní základní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu. Z důvodu uplatnění daňové slevy ve výši 24 840 Kč vznikne paní Kučerové nárok na daňovou vratku ve výši 12 420 Kč.

  • Zdroj: Finance.cz