Při odchodu do důchodu v roce 2016 si lze finančně polepšit

  • Zveřejněno: 21.03.2016

Při výpočtu důchodu v Česku platí, že čím vyšší příjmy, tím vyšší pokles životní úrovně při odchodu do důchodu. Občané s nízkými příjmy však na tom mohou být v penzi finančně lépe než před odchodem do důchodu. Podívejme se na praktické výpočty roku 2016.

Životní úroveň dosahovanou před odchodem do důchodu a životní úroveň v penzi je nutné porovnávat dle částky, která se obdrží na účet, za kterou je možné nakupovat zboží a služby. Z hrubé mzdy dosahované před odchodem do důchodu se odvádí daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Důchody zpravidla žádnému zdanění nepodléhají a jsou vypláceny v čistém a penzisté nemají žádné daňové starosti. Výjimkou je pouze situace, kdy penzista pobírá velmi vysoký důchod nebo má důchodce během roku nadstandardní příjem ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu.

Při nízkých příjmech je výpočet důchodu výhodný

Výpočtová formule důchodu v Česku je pro občany s nižšími příjmy výhodná. V první redukční hranici do 11 883 Kč se osobní vyměřovací základ (neboli průměrná mzda za odpracované roky) počítá v plném rozsahu. Při výpočtu důchodu v Česku je významným způsobem zastoupen i prvek solidarity, občané s nadstandardními příjmy mají relativně nízký státní důchod. Při mezinárodním srovnání zemí OECD je odchod do důchodu pro občany s nízkými příjmy s ohledem na státní zajištění lepší pouze v Dánsku, Nizozemí, Lucembursku a Turecku.

Kdo může mít vyšší důchod než mzdu?

V Česku je možné mít i vyšší čistý důchod než čistou měsíční mzdu dosahovanou před odchodem do důchodu. Jedná se o lidi mající osobní vyměřovací základ (neboli průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky) přibližně na úrovni minimální mzdy, kteří získali téměř plnou dobu pojištění. To znamená, že neměli žádné proluky v pojištění a po celý produktivní život pracovali a odváděli sociální pojištění nebo jim byla některá období zohledněna jako náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Osobní vyměřovací základ při výpočtu důchodu v roce 2016 může být i o několik tisíc nižší než minimální mzda, např. pouze 6 000 Kč, tato situace nastává zejména při více nehodnocených letech, práci během produktivního života na zkrácený úvazek za nižší mzdu než je minimální mzda nebo placení sociálního pojištění u OSVČ v minimální výši.

Praktický příklad

Vypočítáme si řádný starobní důchod pana Černého, který odejde v dubnu v roce 2016 do řádného starobního důchodu. Průměrná měsíční mzda za odpracované roky v letech 1986 až 2015 pana Černého je na úrovni minimální mzdy 9 900 Kč. Pan Černý získá dobu pojištění v rozsahu 45 let. V roce 2016 před odchodem do důchodu pracuje pan Černý za hrubou mzdu 9 900 Kč. Porovnáme si tedy státní důchod, který obdrží na účet s čistou mzdou pana Černého, kterou dostával na účet. Všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2016.

Výpočet měsíčního důchodu pana Černého v roce 2016

Text Částka

Doba pojištění v celých letech

45

Osobní vyměřovací základ

9 900

První redukční hranice

 (do 11 883 Kč, ze 100 %)

9 900 Kč

Výpočtový základ

9 900 Kč

Zápočet za odpracované roky

(45 let x 1,5 %)

67,5

Procentní výměra důchodu

(9 900 Kč x 67,5 %)

6 683 Kč

Výpočet čisté mzdy pana Černého v roce 2016

Text Částka

Hrubá mzda

9 900 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

( 9 900 Kč x 4,5 %)

446 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(9 900 Kč x 6,5 %)

644 Kč

Superhrubá mzda

(9 900 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

13 300 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(13 300 Kč x 15 %)

1 995 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(1 995 Kč - 2 070 Kč, max. do nuly)

0 Kč

Čistá mzda

(9 900 Kč - 446 Kč - 644 Kč)

8 810 Kč

Pan Černý bude mít měsíční státní důchod 9 123 Kč, přičemž jeho čistá mzda dosahovaná před odchodem do důchodu byla 8 810 Kč. Životní úroveň pana Černého tedy odchodem do důchodu stoupne.

  • Zdroj: Finance.cz